Om A/B Veda

A/B Veda er en privat andelsboligforening som blev stiftet i 1988.

Andelsboligforeningen har adresse på Vesterbrogade 63 og Dannebrogsgade 2, 1620 København V.

Ved stiftelsen blev andelsforeningens formål bestemt at:

"Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen matr. nr. 58 d Udenbys Vester Kvarter, beliggende Vesterbrogade 63, 1620 København V/Dannebrogsgade 2 A-C, 1660 København V."


Ejendommen blev opført i 1939.

Som medlem af andelsboligforeningen ejer man ikke sin lejlighed, men ved indbetalingen af andelsindskuddet får brugsret til en bestemt del af ejendommen, nemlig andelslejligheden. Andelshaverne har tillige pligt til at vedligeholde boligen jf. foreningens vedtægter og de anvisninger, der gives herom af foreningen.

 

Ejendomsadministrationen varetages af Advokaternes Ejendomsadministration A/S.